Pitanje o provedbi dijela Akcionog plana za prevenciju i suzbijanje krađa motornih vozila u Kantonu Sarajevo vezanog za izgradnju integrisanog sistema video nadzora na području KS, a naročito prioritetnog dijela pokrivanja videonadzorom svih izlaza iz KS.