Pitanje: “Molim da mi se dostave informacije o vrtićima koji su prije rata postojali u naselju Pejton, Općina Ilidza, a koji su u vlasnistvu JU Djeca Sarajeva.”

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Molim da mi se dostave informacije o vrtićima koji su prije rata postojali u naselju Pejton, Općina Ilidza, a koji su u vlasnistvu JU Djeca Sarajeva.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Mart, 2019