Pitanje: Da li je Vlada KS utvrdila stanje i posljedice negativnog utjecaja koronavirusa na sve aspekte života građana KS (zdravstvene, socijalne, ekonomske, sigurnosne I sl)? Ako jeste, ko je, kada i kako izvršio takvu analizu i kakvi su rezultati iste?