Pedijatrijsko liječenje djece sa područja MZ Koševsko brdo predstavlja problem

Jurić Mira
Pitanje

"Pedijatrijsko liječenje djece sa područja MZ Koševsko brdo predstavlja problem, jer je ambulanta JU Doma zdravlja Kanton Sarajevo u ovoj MZ prije par godina zatvorena i sada postoje prostorije ambulante, koja je zatvorena nakon što je na području ove MZ otvorena privatna pedijatrija, čime je građanima MZ Koševsko brdo uskraćena mogućnost korištenja usluga JU Doma zdravlja Kanton Sarajevo. Građani se žale zato što su primorani plaćati privatne ustanove, a imaju zdravstveno osiguranje i traže da se omogući izbor građanima između privatne i javne zdravstvene zaštite."

Proslijeđeno: