Nakon odgovora ZOI 84 gdje podržava navedenu inicijativu za adptaciju prostorija koje se koriste kao svlačionice i za izgradnju toaleta na Zetri kod šatora za led koji koriste hokejaški timovi za treninge, podnosim inicijativu prema Ministarstvu privrede

Danijela Kristić
Inicijativa

Nakon odgovora ZOI 84 gdje podržava navedenu inicijativu za adptaciju prostorija koje se koriste kao svlačionice i za izgradnju toaleta na Zetri kod šatora za led koji koriste hokejaški timovi za treninge, podnosim inicijativu prema Ministarstvu privrede za sufinansiranje ovog projekta

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 28 Februar, 2024
Pošalji mail: 
Da