Nabavka informacionog sistema Sarajevo gas

Jasmina Bišćević-Tokić
Pitanje

U Sarajevogasu je izvršena nabavka revizije Informacionog sistema u vrijednosti od cca 50.000 KM kao i nabavka Informacionih sistema ERP i Biling u vrijednosti cca 900.000 KM. Svako poboljšanje u radu komunalnih preduzeća pohvaljujem i podržavam. Ono što zabrinjava jeste da osoba koja je bila član tima za Reviziju IS nakon revizije postaje i član tima koji rade implementaciju ERP-a, Bilinga i SCADA rješenja

1. Kako je moguće da osoba koja napravi reviziju IS ustanovi šta nedostaje unutar organizacije, da nakon te revizije ista ta osoba implementira tri različita rješenja?

2.Da li su za sva 4 tendera bili isti članovi komisije i da li je poveznica tih Tendera Certifikat jedne osobe?

3.U prethodna dva budžeta KS bila su predviđena sredstva za implementaciju Informacionog ERP i Biling sistema u iznosu od 2 miliona KM za svih 7 komunalnih preduzeća. Ne čini li vam se malo čudnim iznos od cca 950.000 KM za samo jedno preduzeće?

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 16 Mart, 2022
Pošalji mail: 
Ne