„Na temelju kojeg člana Zakona o visokom obrazovanju, ili zakona o javnim ustanovama su imenovani prorektori Univerziteta u Sarajevu, budući da ovaj Univerzitet nije integriran i na njega se ne mogu primjenjivati odredbe o integriranom univerzitetu?“