Na osnovu kojih zakonskih odredbi su dodijeljene specijalizacije za 2023. godinu tj kako su utrošena 4 miniona KM iz Budžeta KS i Ministarstva zdravstva za ovu namjenu?