Molim Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti da upozori upravnike na obavezu izrade i dostavljanja godišnjih planova i izvještaja shodno članu 41. stav (1) tačke k) i l) Zakonu o upravljanju zajedničkih dijelova zgrade (

Danijela Kristić
Inicijativa

Molim Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti da upozori upravnike na obavezu izrade i dostavljanja godišnjih planova i izvještaja shodno članu 41. stav (1) tačke k) i l) Zakonu o upravljanju zajedničkih dijelova zgrade (Službene novine KS 19/17) kao i da upozorite putem upravnika predstavnike etažnih vlasnika na njihove obaveze u vezi postavljanja godišnjih izvještaja i planova na vidno mjesto u zgradi shodno članu 54. stav (1) tačke g) i h), kao i obavezu održavanja skupa etažnih vlasnika shodno članu 50. stav (7), a njihovo sazivanje je obaveza pred-stavnika etažnih vlasnika shodno članu 54. stav (1) tačka k)

Izvršavanje pomenutih obaveza upravnika i predstavnika etažnih vlasnika biće predmet inspekcijskih nadzora iniciranih od strane Skupštine Kantona Sarajevo u budućnosti

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 29 Decembar, 2022
Pošalji mail: 
Da