"Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da ispita rješenje o prestanku radnog odnosa između OŠ "Skender Kulenović" Dobrinja i profesorice biologije Dokara Indire, nakon više od šest godina neprekidnog radnog staža. Tražim da se

Mersiha Mehmedagić
Pitanje

"Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da ispita rješenje o prestanku radnog odnosa između OŠ "Skender Kulenović" Dobrinja i profesorice biologije Dokara Indire, nakon više od šest godina neprekidnog radnog staža. Tražim da se dostave podaci o svim zaključenim ugovorima od 2009. godine do danas i zabrani prijem novog uposlenika na mjesto prof. biologije do okončanja navedenog postupka. Također tržim od Ministarstva da pribavi podatke o zaključenim ugovorima na određeno vrijeme u svim školama u navedenom periodu, a prioritetno onim koje iskazuju potrebe za novim upošljavanjem, kako bi se spriječila mogućnost ugrožavanja radno-pravnog statusa uposlenika koji se možda nalaze u sličnoj situaciji."