“Molim da mi se dostavi informacija o upošljavanju u svim Ministarstvima Kantona Sarajevo i to od dana imenovanja nove Vlade do danas?”

Mirza Čelik
Pitanje

Zastupnik Mirza Čelik na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“Molim da mi se dostavi informacija o upošljavanju u svim Ministarstvima Kantona Sarajevo i to od dana imenovanja nove Vlade do danas?”

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Petak, 25 Januar, 2019