Molim da mi se dostave podatci za 2021, 2022 i 2023 godinu vezano za broj saobraćajnih nesreća, nezgoda sa nastradalim licima, nezgoda sa materijalnom štetom, nezgoda sa poginulim licima, broj evidentiranih saor.n.za koje su učesnici popunili obrazac evr.

Danijela Kristić
Pitanje

Molim da mi se dostave podatci za 2021, 2022 i 2023 godinu vezano za broj saobraćajnih nesreća, nezgoda sa nastradalim licima, nezgoda sa materijalnom štetom, nezgoda sa poginulim licima, broj evidentiranih saor.n.za koje su učesnici popunili obrazac evr.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 12 Septembar, 2023
Pošalji mail: 
Da