Koja je upravna mjera izrečena u inspekcijskom nadzoru izvršenog 10.7.2023. godine u Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu?