KJKP "Vodovod i kanalizacija" da „u posljednje dvije godine ne samo da se ne obnavljaju dijelovi sistema čija je knjigovodstvena vrijednost već duži period jednaka nuli, nego da su prepolovljena i sredstva koja ulažu u tzv. redovno održavanje

Vajzović Hanka
Inicijativa

Zastupnica Hanka Vajzović, na Četrnaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 23.04.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, potaknuta odgovorom koji je dobila od KJKP "Vodovod i kanalizacija" da „u posljednje dvije godine ne samo da se ne obnavljaju dijelovi sistema čija je knjigovodstvena vrijednost već duži period jednaka nuli, nego da su prepolovljena i sredstva koja ulažu u tzv. redovno održavanje“, te naglasivši da je stanje alarmantno, zastupnica pokreće inicijativu:

Proslijeđeno: