Kada će Vlada Kantona, odnosno nadležna ministarstva Kantona pripremiti i uputiti u skupštinsku proceduru izmjene i dopune Zakona o imovini Kantona Sarajevo

Brigić Ivan
Pitanje

Kada će Vlada Kantona, odnosno nadležna ministarstva Kantona pripremiti i uputiti u skupštinsku proceduru izmjene i dopune Zakona o imovini Kantona Sarajevo budući je prošlo godinu dana od kada je Ustavni sud Federacije BiH proglasio neustavnim četiri ključna člana Zakona o imovini Kantona i naložio Vladi odnosno Skupštini Kantona da izvrši usaglašavanje istog sa Ustavom Federacije BiH i Ustavom Kantona Sarajevo?“.

Proslijeđeno: