Kada će Ministarstvo unutrašnjih poslova KS dostaviti odnosno uputiti Zakona o unutrašnjim poslovima KS u proceduru

Efendić Faruk
Pitanje

„Programom rada Vlade KS i programom rada Skupštine KS, predviđeno je donošenje i usvajanje Zakona o unutrašnjim poslovima KS, kako za prošlu 2011, tako i za tekuću 2012. godinu. Pitanje upućujem resornom Ministarstvu unutrašnjih poslova KS, kada će dostaviti odnosno uputiti ovaj Zakon u proceduru.“

Odgovor: 

Odgovor na poslaničko pitanje:

Obavještavamo Vas da je Prijedlog nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo u proceduri donošenja, naime isti će uskoro biti dostavljen Vladi Kantona Sarajevo, na utvrđivanje, sa mišljenjima Ministarstva pravde i uprave i Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, te se može očekivati da bude razmatran na narednoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo.