Inicijativu prema nadležnom Ministarstvu, a s obzirom na odgovor iz Turističke zajednice da je ovaj proces nadležnost ministarstva, da se što prije krene sa aktivnostima izrade Strategije razvoja turizma Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o turizmu.