Inicijativa za zamjenu sijalica na stubovima javne rasvjete u Općini Stari Grad Sarajevo