Inicijativa za smanjenje cijena pogrebnih usluga (Bakije, Jedileri , Pokop, itd.)

Bilsena Šahman
Inicijativa

Inicijativa za smanjenje cijena pogrebnih usluga (Bakije, Jedileri , Pokop, itd.)

Pitanje: 
Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 18 Mart, 2021
Pošalji mail: 
Ne