Inicijativa za plaćanje regresa za narednu budžetsku godinu u vidu turističkih vaućera i to svim uposlenicima, izabranim dužnosnicima, nosiocima izvršnih funkcija, imenovanim licima, državnim službenicima i namještenicima organa državne službe u KS.

Admela Hodžić
Inicijativa

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13,
47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona
Sarajevo da se u narednoj budžetskoj godini, odnosno vremenskom periodu
smanjenog priliva sredstava u Budžetu KS, a koje se odnose na umanjenje
priliva svih vrsta prihoda i zbog negativnih posljedica koje trpe privrednici KS,
da ukoliko za Kanton Sarajevo postoji obaveza za plaćanje regresa, plaćanje
regresa za narednu budžetsku godinu izvrši u vidu turističkih vaućera i to svim
uposlenicima, izabranim dužnosnicima, nosiocima izvršnih funkcija,
imenovanim licima, državnim službenicima i namještenicima organa državne
službe u KS, odnosno svima koji primaju plaće iz Budžeta Kantona Sarajevo
ili rade u institucijama KS u kojima je osnivač u cijelosti ili djelimićno KS.
Turističke vaučere na kojima treba biti naznačeno da su za pomoć turizmu
dodijeliti poslovnim subjektima koji se bave pružanjem ugostiteljskih ili drugih
turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti u
Kantonu Sarajevo, odnosno koji se vode kao obavezni članovi u evidenciji
Turističke zajednice Kantona Sarajevo. Vaučere dodjeljivati na način, jedan
turistički vaučer za jedan regres upslenika KS - uplatiti za jednog radnika u
turizmu i sredstva isključivo utrošiti u te svrhe.
Također i to da se uštede sredstava na ovakav način rezervišu u okviru
programa pomoći turizmu Kantona Sarajevo, odnosno obaveznim članovima
Turističke zajednice KS koji se bave pružanjem ugostiteljskih ili drugih
turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti, a
koji imaju smanjenje ukupnog mjesečnog prometa preko 40% u odnosu na
ukupni prosječni promet u 2019. godini.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 18 Januar, 2021
Pošalji mail: 
Ne