Inicijativa za obnovu svih parkovskih površina koja su u sklopu vrtića i osnovnih škola i to tako da u sađenju i održavanju učestvuju i sama djeca sa posebnim akcentom na očuvanje životne sredine i značaj zdrave ishrane...