Inicijativa za kvalitetniju regulaciju saobraćaja u mirovanju u ulici Reisa Džemaludina Ćauševića, gdje je nedavno otvorena druga saobraćajna traka.