Inicijativa za Izmjenu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji.