Inicijativa vezana za uplatu sa računa Fondacije Istina, pravda, dostojanstvo