Inicijativa vezana za dostavljanje Statuta KJP “ZOI’84”.

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik, na 45. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 12.10.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu vezano za dostavljanje Statuta KJP “ZOI’84”.

Proslijeđeno: