Inicijativa upućena Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Neira Dizdarević
Inicijativa

“Zahvaljujem na odgovoru akt broj 14-02-04-03810/20 od 17.09.2020. godine.
Ljubazno molim da nastavite nadzor jer u aktu KUIP-a se spominje zapošljavanje samo dva
lica dok u Registru zaposlenih u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo ima više lica koja su
zaposlena na određeno u 2019. i 2020. godini.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Subota, 21 Novembar, 2020
Pošalji mail: 
Da