Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo vezana za "povećanje upisnih kvota IT profila na UNSA"

Kemal Ademović
Inicijativa

Zastupnik Kemal Ademović je pokrenuo inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da razmotri povećanje upisnih kvota IT profila na Univerzitetu Sarajevo za narednu školsku godinu u omjeru za koji Vlada može iznaći dodatna sredstva uz konsultacije sa fakultetima koji u svojim dosadašnjim programima imaju školovanje IT kadra.

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.

Proslijeđeno: