Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo i nadležnom ministarstvu da na području Kantona Sarajevo, naročito u blizini velikih šetnica postavi veći broj kanti za smeće namjenjenih za odlaganje sitnog otpada.