Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo da se razmotri mogućnost izgradnje spomen obilježja žrtvama koronavirusa (COVID 19) u Kantonu Sarajevo.