Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo da razmotri mogućnost nastavka prethodne prakse dobrovoljnog izdvajanja 1 KM od strane svih uposlenih u javnom sektoru a za potrebe finansiranja dobrotvornih organizacija.