Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo da izvrši sve neophodne pripremne radnje za donošenje Zakona o mladima Kantona Sarajevo.