Inicijativa prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da u što skorije vrijeme izmjeni član 81. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 23/2017 i 30/2019).