Inicijativa prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade

Segmedina Srna-Bajramović
Inicijativa

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je sljedeću zastupničku inicijativu koja se nalazi u prilogu.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 24 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da