Inicijativa prema Ministarstvu da analizira stanje svih sportskih resursa u KS, količinu korisnika njihovih usluga u periodu junu-decembar 2019. godine te napravi plan stvaranja adekvatnih uslova za nesmetan nastavak trenažnog i takmičarskog procesa.

Amra Hasagić
Pitanje

Inicijativa prema Ministarstvu kulture i sporta da analizira stanje svih sportskih resursa u KS, količinu korisnika njihovih usluga u periodu junu-decembar 2019. godine te napravi plan stvaranja adekvatnih uslova za nesmetan nastavak trenažnog i takmičarskog procesa.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 27 April, 2020
Pošalji mail: 
Ne