Inicijativa: Ovim putem podnosim inicijativu da učenici/ce svih osnovnih škola u Kantonu Sarajevo imaju mogućnost besplatnog korištenja usluga Biblioteka Sarajevo i Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH.