Inicijativa da se planiraju sredstva u iznosu 14.000 KM za „Rekonstrukciju hidrantske mreže objekta JU Šesta osnovna škola, Ilidža.

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih da iz sredstava plniranih za „Rekonstrukciju i opravke krovova, sanitarnih vodovodnih i el.instalacija (kotlovnica i sl.)“ da planira sredstva u iznosu 14.000 KM za „Rekonstrukciju hidrantske mreže objekta JU Šesta osnovna škola, Ilidža.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Februar, 2019