Inicijativa da se oformi radna grupu za analizu parafiskalnih nameta na području KS i kreirati strategiju umanjenja parafiskalnih nameta s ciljem poboljšanja poslovnog okruženja.