Inicijativa da se na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo otkloni diskriminacija u jeziku i da se u buduće navode pojmovi u oba roda odnosno da se koristi gender senzitivni jezik, a u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.