Inicijativa "da se na ulazu u Vilsonovo šetalište i to: kod «Hotel Bristol« sa jedne, odnosno kod Srednje škole elektrotehniku sa druge strane, te na mostu Suada Dilberović sa treće strane postave kontrolne kamere koje će vršiti snimanje vozila".

Semir Halilović
Inicijativa

Zastupnik Semir Halilović, na 42. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.05.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Iniciram da se na ulazu u Vilsonovo šetalište i to: kod «Hotel Bristol« sa jedne, odnosno kod Srednje škole elektrotehniku sa druge strane, te na mostu Suada Dilberović sa treće strane postave kontrolne kamere koje će vršiti snimanje vozila koja subotom i nedeljom, vrlo često i u velikom broju, krše zabranu kretanja vozilima ovim sarajevskim šetalištem na kojem, za vrijeme slobodnih dana, postoji frekvencija od nekoliko hiljada ljudi, čime ugrožavaju bezbjednost djece i porodica.
Kontrolne kamere koje bi snimale vozila ne traže puno finansijskih sredstava ali bi u potpunosti postigli sigurnosni efekat jer je Vilsonovo šetalište porodično mjesto sa izuzetno velikim brojem djece. Također finasijski gledano, prekršioci zabrane kretanja bi, čineći greške, bili uklanjani sa ulica i istovremeno punili budžet KS."

Odgovor: