Inicijativa da ministarstvo kulture i sporta u saradnji sa ustanovama kulture u Kantonu Sarajevo evidentira realne potrebe upošljavanja mladih umjetnika u navedenim ustanovama i krene u proceduru raspisivanja javnog poziva.