„Dugovanje FK Sarajevo prema MUP-u Kantona Sarajevo u iznosu od 455.446,00 KM – faza realizacije naplate duga“.

Nermin Bjelak
Inicijativa

„Dugovanje FK Sarajevo prema MUP-u Kantona Sarajevo u iznosu od 455.446,00 KM – faza realizacije naplate duga“.

Odgovor: 

Odgovor na poslaničko pitanje:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je, u zakonskom roku, putem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo pokrenulo postupak naplate duga FK Sarajevo putem Suda i to za potraživanja po osnovu izvršenih usluga obezbjeđenja fudbalskih utakmica u 2013., 2014. i 2015. godini.
S tim u vezi obavještavamo Vas da je između FK Sarajevo, Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, dana 29.01.2016. godine, potpisan Ugovor o vansudskoj nagodbi u kojem je definisan način naplate duga FK Sarajevo prema Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, i to:

Ukupan dug Otpis duga od strane MUP-a KS Ostatak duga Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, u ime i za račun FK Sarajevo uplaćuje:
do 31.03.2016. do 31.12.2016. do 31.12.2017. do 31.12.2018. do 31.12.2019.
455.445,94 193.423,97 262.021,97 107.450,00 38.642,99 38.642,99 38.642,99 38.643,00

Napomena: Iznos od 107.450,00 KM sa danom 15.04.2016. godine nije uplaćen od strane Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.