Da Vlada Kantona dostavi (za sva ministarstva) podatke o svim pravnim aktima – tipa uredbe, zaključka, odluke Vlade – dakle, o svim aktima koji ne proizilaze iz zakonskih obaveza ili ih pojedinačno nije potvrdila Skupština,

Vajzović Hanka
Inicijativa

da Vlada Kantona dostavi (za sva ministarstva) podatke o svim pravnim aktima – tipa uredbe, zaključka, odluke Vlade – dakle, o svim aktima koji ne proizilaze iz zakonskih obaveza ili ih pojedinačno nije potvrdila Skupština, a proizvode finansijske posljedice ( u pravilu su pod oznakom tekući transferi), što znači da podrazumjevaju na godišnjem nivou opetovana finansijska izdvajanja iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

U vezi pomenute poslaničke inicijative, za dostavu podataka o svim pravnim aktima – tipa uredbi, zaključaka, odluka Vlade – dakle, o svim onim aktima koji ne proizilaze iz zakonskih obaveza ili ih pojedinačno nije potvrdila Skupština, a proizvode finansijske posledice (u pravilu su pod oznakom tekući transferi), što znači da podrazumijevaju na godišnjem nivou opetovana finansijska izdvajanja iz Budžeta Kantona Sarajevo, obavještavamo Vas da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za 2011. i 2012. godinu nije imalo takvih pravnih akata.