„Da se u osnovne škole uvede treći sat fizičkog vaspitanja. Stanje u oblasti fizičke kulture kod osnovaca je katastrofalno. U regionu, drugim kantonima, osnovci imaju najmanje tri sata/časa fizičkog vaspitanja."