Da se, što prije, pokrenu aktivnosti na rješavanju problema devastiranog obdaništa

Efendić Faruk
Inicijativa

Da nadležne inspekcijske službe promptno reaguju i poduzmu zakonom moguće mjere kako bi se gorući problem građana MZ Pofalići I riješio.

Poslanik Faruk Efendić, na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 14.09.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ informišući da je već duži niz godina obdanište u Ulici Kemala Kapetanovića, Jesna zajednica Grbavica II, općina Novo Sarajevo napušten i devastiran objekt, zarastao u nisko rastinje, stjecište beskućnika i asocijalnih osoba, pokrenuo je inicijativu:
„Da se, što prije, pokrenu aktivnosti na rješavanju problema ovog, devastiranog obdaništa u smislu da se isto stavi u funkciju obdaništa ili da se objekat sanira i iskoristi za prostor zdravstvene ambulante nedostatne u ovoj, mnogoljudnoj Mjesnoj zajednici“.
Nadalje, informišući da je prekidom građevinskih radova na već započetom objektu „Vranica“ d.d. Sarajevo, u Ulici Krivajska broj 1., lokalitet do hotela „Palas“, Mjesna zajednica Pofalići I, općina Novo Sarajevo, nastupio problem akumulacije većih količina podzemnih voda, u samom centru objekta sa dubinom od pet metara ispod nivoa postojeće konfiguracije terena tako da je stvoreno veće jezero stajaće vode sa kojom se miješaju fekalne vode, što pogoduje raznim insektima i gmizavcima i što je realna mogućnost zaraze građana koji stanuju na tom lokalitetu, a i šire, i što predstavlja realnu mogućnost zaraze za stanare, koji stanuju u neposrednoj blizini, i šire, te posebno činjenica da se lokalitet gradilišta nalazi uz saobraćajnicu koju učenici osnovne škole svakodnevno koriste na putu do škole, a koja je na udaljenosti od gradilišta nekoliko stotina metara, poslanik Efendić inicira:
„Da nadležne inspekcijske službe promptno reaguju i poduzmu zakonom moguće mjere kako bi se gorući problem građana Mjesne zajednice Pofalići I, riješio.“