Da se što prije moguće, pokrenu svi kapaciteti i potraže eventualne mogućnosti za riješavanje nagomilanih poreskih obaveza sortskih klubova i organizacija