Da se Kanton Sarajevo aktivno uključi u rješavanje problema sve učestalijih deložacija porodica šehida i poginulih boraca u Kantonu Sarajevo koje su rezultat provođenja sudskih rješenja

Čomor Eldar
Inicijativa

Poslanik Eldar Čomor, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.02.2011.godine u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, pokrenuo je inicijativu:
„Da se Kanton Sarajevo aktivno uključi u rješavanje problema sve učestalijih deložacija porodica šehida i poginulih boraca u Kantonu Sarajevo koje su rezultat provođenja sudskih rješenja, na način, u prvom momentu iznalaženja alternativnih rješenja, a poslije kvalitetnih trajnih rješenja stambenih problema ove populacije.

Proslijeđeno: