Da se hitno preduymu potrebni koraci radi konkretne financijske pomoci Zemaljskom muzeju i ostalim institucijama kulture