"Da li Vlada KS priprema strategiju smanjenja aero-zagađenja u KS jer je to glavni ekološki i zdravstveni problem? "