Da li je tačno da postoje građani tj. stanovnici Kantona Sarajevo da se nisu vratili u svoje stanove iako su nosioci stanarskog prava.

Ademović Kenan
Pitanje

“Da li je tačno da postoje građani tj. stanovnici Kantona Sarajevo da se nisu vratili u svoje stanove iako su nosioci stanarskog prava. Da li je tačno da nosilac stanarskog prava Trapara Ranislav, iako postoje pravomoćne presude, još uvijek nije u mogućnosti da se vrati u stan, pošto voditelj postupka Ismet Tutić namjerno odugovlači. Šta će Vlada i nadležno Ministarstvo uraditi po tom pitanju jer želimo i moramo da poštujemo Ustav, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima itd.”