Da li je tačno da je u postupku privatizacije državnog kapitala „FAMOS HOLDING“ d.d. Sarajevo metodom neposredne pogodbe,

Fazlija Nedžad
Pitanje

Da li je tačno da je u postupku privatizacije državnog kapitala „FAMOS HOLDING“ d.d. Sarajevo metodom neposredne pogodbe, (državni kapital iznosio 5.828.204,00 što je činilo 56,25% ukupnog kapitala društva), Vlada Kantona Sarajevo svojim Zaključkom (tačka 2.),broj: 02-05-21971-9/10 od 08.09.2010. godine dala saglasnost i prihvatila ponudu ortačke grupe SALIH LEMEŠ Ilidza i „DTS-ŠPED“ d.o.o. Sarajevo za iznos od 800.001,00 KM, uprkos činjenici da je na računu Famos Holdinga d.d. Sarajevo bilo 814.768,00 KM, dakle više novca nego što je iznosila ponuda za kupovinu ove kompanije ?

Proslijeđeno: